Stall Tillys Grundston - Glenna H.
Glenna H. importerades liksom helsystern Trader Dawn och modern Scotch Dot till Sverige.
De har tillsammans en produktion av travare som saknar motstycke i svensk travavel.

Scotch Dot och hennes döttrar är en gren av stofamilj MEDIO (ibland kallad Miss Bertha C. eller Miss Bertha Dillon).
MEDIO är en av de tre ledande familjerna i Nordamerika och har lämnat travare som Mack Lobell 1:52.1, Peace Corps 1:52.4, Act of Grace 1:52.3 och American Winner 1:52.3.
Familjen är en av de dominerande även i Sverige och har lämnat en hel rad framstående travare till exempel Jet Ribb, Handbag, Enjoy Lavec, Victory Tilly, Super Tilly, Grace Ribb, Ask Me Nicely, Icora Tilly, Noble Tilly, Suitcase, Window W., Beijing Boy, Seabiscuit, Olympia Tilly och Origo Tilly. Under år 2015 utsågs även Pearl Tilly (Sharif di Iesolo-Cikora Tilly) i vår Glenna H-linje till Elitsto.
Icora Tilly med sitt föl Hillary Tilly